બાજુ માં રહેતો છોકરો... ભાગ -૭

by Jagruti Rohit in Gujarati Love Stories

શિવમ્ મે સોહમ ને ફોન કર્યો કે સવારે આપણે બધાં ‌‌મેહસાણા વોટરપાર્ક માં જવાનું નક્કી કર્યું છે. તો સવારે તું તૈયાર રહેજે,ને એક ફોર વિલ્લગાડી બુકિંગ કરાવી છે. જે લયને જવાનું છે.ને તારે ગાડી. ચલાવાની છે. માટે તું જલ્દી ...Read More