Bharkatloy aapan by shabd_premi म श्री in Marathi Social Stories PDF

भरकटलोय आपण

by shabd_premi म श्री in Marathi Social Stories

भरकटलोय आपण सध्याच्या घडीला वाटोळं होतंय ते इतक्या बाजूंनी की सुरुवातीला कुठली बाजू घेऊन सुरुवात करायला हवी हेच कळत नाही. हल्ली एखाद्या सामान्य नागरिकाने देशात घडणाऱ्या वाईट किंवा चांगल्या गोष्टी बद्दल लिहिलं की त्याला विरोधक किंवा ...Read More