mahanti shaktipinthachi - 20 - last part by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

महती शक्तीपिठांची भाग २० - अंतिम भाग

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

महती शक्तीपिठांची भाग २० एका पौराणिक कथेनुसार भृगुऋषींच्या मनात विचार आला की त्रिदेवांमध्ये सर्वश्रेष्ठ कोण आहे . हे जाणुन घेण्यासाठी भृगुऋषी सर्वप्रथम ब्रन्म्ह्देवांच्या गेले आणि त्यांच्यासोबत रागाने बोलु लागले . ऋषींचा असा उद्धटपणा पाहून ब्रह्मदेवांना राग आला . ...Read More