one day.. - 1 by Slok in Gujarati Love Stories PDF

one day.. - 1

by Slok in Gujarati Love Stories

....તે દિવસો ની વાત છે.....,! રાજ ઉચતર માધ્યમિક માં આવે છે. ત્યારે નવા એડમીશન સાથે કલાસ ચકાચક ભરેલો હોય છે. પરંતુ રાજ તો તેજ સ્કૂલ નો જૂનો વિધાર્થી હોવાથી પોતાના જૂના મિત્રો સાથે પાસડની પાટલી એ બેસે છે.હવે ક્લાસ ...Read More