Shree Datt Avtar - 2 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग २

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

श्री दत्त अवतार भाग २ श्री दत्तात्रय एक सर्वसमावेशक दैवत आहे. आकाश,भूतलावरील व्यवहार आणि वैराग्यदेही वर्तन अशा तीन्ही पातळ्यांवर दत्ताची श्रेष्ठता गाजते आहे. त्यांनी चोवीस गुरू केले म्हणतात. थोडक्यात, सृष्टीमध्ये जिथं चांगलं मिळालं, त्याचा दत्तांनी आदर केला. इतरांच्यातले चांगले ...Read More