adhik mas by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories PDF

अधिक मास

by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories

18 9 2020 पासून अधिक मास किंवा पुरुषोत्तम मासा ची सुरुवात होणार आहे ...अधिक महिना हा साधारणपणे 32 महिन्यांनी येत असतो..आपल्या पंचांगात सौर वर्ष व चांद्र वर्ष यांचा मेळ घातलेला आहे.. अधिक मास हा धार्मिक कृत्यास पोषक आहे.. योग ...Read More