I She and Shimla - 1 by Ajay Shelke in Marathi Novel Episodes PDF

मी ती आणि शिमला - 1

by Ajay Shelke in Marathi Novel Episodes

महेश, केतन, मी, स्वराली आणि मानसी तसे लहानपापासूनच एकत्र आहोत एका अर्थे लांगोटी यार. चाळी पासून ते शाळे पर्यंत आणि कॉलेज पासून ते जॉब पर्यंत आम्ही सोबतच आहोत. महेश आत्ता पेट्रोकिमिकल इंजिनियर असून दिव-दमण ला कामाला असतो. केतन आणि ...Read More