Ladies Only - 8 by Shirish in Marathi Novel Episodes PDF

लेडीज ओन्ली - 8

by Shirish Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

|| लेडीज ओन्ली ||(भाग - 8) संध्याकाळची जेवणं आटोपली. जेवणानंतर शतपावली करायची म्हणून अश्रवी, जेनी अन् विजयाताई घरापुढच्या मोकळ्या रस्त्यावर फेऱ्या घालू लागल्या."आज शतपावली नाही तर सहस्त्र पावली घालावी लागणार बहुधा... " अश्रवी हसत ...Read More