Shree Datt Avtar - 8 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग ८

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

श्री दत्त अवतार भाग ८ ५) कार्तवीर्य सहस्रार्जुन कृतयुगामध्ये कृतवीर्य या नावाचा एक महापराक्रमी राजा होऊन गेला. त्याच्या पत्नीचे नाव शीलधारा असे होते. कृतवीर्य हा अतिशय पराक्रमी राजा होता त्याला शंभर पुत्र झाले होते. परंतु एकदा काहीतरी गैरसमजुतीमधुन च्यवनऋषींनी ...Read More