અવંતી - 7 ( મૈત્રીનો અંત )

by Ayushiba Jadeja Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ :-6 મૈત્રીનો અંત કાળી મેઘલી રાતે દરવાજા પર ટકોર થઇ અને સમાચાર મળ્યા મહારાજ શિવદત્તના આગમનના. તરત જ યોજનાઓ થવા લાગી .યોજના મુજબ બધું જ બની રહ્યું છે એટલે આંનદ પણ હતો. સુરજના પહેલા કિરણની સાથે ...Read More