To Sahvas - 2 by Samrudhi30 in Marathi Novel Episodes PDF

तो सहवास - (भाग_२)

by Samrudhi30 in Marathi Novel Episodes

मी असाच विचार करत होते . तेवढ्यात बाबा जवळ आले आणि त्यांनी मला विचारला मुलगा आवडला ना तुला?मी जरा लाजले आणि खाली मान घालून हो म्हणाले पण मी लगेच बाबा ला विचारले बाबा लग्न १२वी झाल्यानंतर झाला तर? बाबा ...Read More