Shree Datt Avtar - 9 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग ९

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

श्री दत्त अवतार भाग ९ श्रीदत्तात्रेयांचे असंख्य शिष्य असून त्यांनी सर्वांवर त्यांच्या पात्रतेनुसार कृपा केली आहे. त्यांच्या शिष्यांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रियांपासून अगदी अंत्यजापर्यंत सर्व वर्गाच्या शिष्यांचा समावेश आहे. या प्रत्येक शिष्याचे जीवन म्हणजे एक स्वतंत्र अवतार कथा होईल. प्रत्येक ...Read More