જિંદગી ની આંટી ઘૂંટી - ભાગ-10

by Pinky Patel in Gujarati Novel Episodes

(આગળના ભાગમાં જોયું કે મહેશભાઈ વિઘ્નો દૂર કરતા કરતા કોલેજનું એડમિશન ફોર્મ ભરી દે છે પણ હવે તેમનો પગાર થયો નથી અને ફી ભરવાની છે તે હવે શું કરશે? કોણ એમની મદદ કરશે હવે આગળ) એમને ...Read More