જનસંખ્યા નિયંત્રણ કાનૂન- સબ દર્દો કી એક દવા

by parth brahmbhatt in Gujarati Magazine

ભારત નો ડંકો આજે વિશ્વ માં વાગી રહ્યો છે અને બધા જ ક્ષેત્રો માં ભારતવર્ષ હરણફાળ ભરી રહ્યું છે એ પછી ચંદ્રયાન ની વાત હોય કે શૈન્યશક્તિ કે પછી બ્રિટેન તથા ફ્રાન્સ જેવી મહાસત્તાઓ ને પછાડી ને વિશ્વ ની ...Read More