સફર-એક અનોખા પ્રેમની... - 15

by Dimple suba in Gujarati Novel Episodes

ૐ(આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે વિરાજ અને અજય અંકલ વચ્ચે ઝઘડો થાય છે. વિરાજ પોતાના પિતાને વધું પડતાં કડવા વચનો કહે છે. જેથી અજય અંકલ વિરાજને તેનાં સાચા ભૂતકાળમાં લઇ જાય છે. હવે આગળ...)આટલું બોલી અજયભાઈ થૉભ્યા. ટેબલ પર ...Read More