World - 5 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

संसार - 5

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

शेवटी रुही ने आदित्य ला त्या मुली विषयी विचारले, आणि आदित्य ने ही रुहीला काहीही आढेवेढे न घेता सगळं, सांगितल, एन्फक्ट, त्याला तिला हे सगळं सांगायचंच होत, ईतर, कोणाकडून जर रुहीला हे सगळं कळलं असतं, तर तिला वाईट वाटलं ...Read More