મારી શિક્ષણયાત્રા ની બે દાયકાની સફર - ભાગ 2 નાગીન

by Jagruti Vakil Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

ઓએસીસની સફર સાથે મારી શિક્ષણ યાત્રાના ૨ દાયકાની સફરે... પરોક્ષ રીતે પ્રતિકભાઈ થકી સંજીવભાઈને વિચારોમાં મળવાનું થતું.એમ ...Read More