Pair Your Mine - Part 2 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

जोडी तुझी माझी - भाग 2

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

गौरवी आता शुद्धीवर आली होती आणि आपण हॉस्पिटल मध्ये कसे? कोणी आणलं इथे? म्हणून नर्स ला विचारात होती. तेवढयात विवेक औषधी घेऊन तिथे आला. आणि गौरवीशी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागला. विवेक - " मी आणलं तुला इथे, कस वाटतंय ...Read More