Lost love ......... # 26. by Khushi Dhoke..️️️ in Marathi Social Stories PDF

हरवलेले प्रेम.........#२६.

by Khushi Dhoke..️️️ Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

ऋषी निघून जातो.....रेवा आत हॉलमध्ये येऊन बसलेली असते.....स्वतःच्याच प्रेमात हरवून जाते....कारण, आजपर्यंत ती कुणाच्याही इतकं प्रेमात पडलेली नसते......ती आता वेडी झालेली असते....प्रेमात....??जरी ती एक कणखर नेतृत्वाची असली तरी, आज तिला प्रेमाची जाणीव झालेली असते....उशिरा का होईना तिला तिचं हक्काचं ...Read More