આપણું જૂનું સાહિત્ય

by Ashish Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

આ વાઁચોજ઼.મલ્ટિનેશનલ કંપનીઓએ આપણને કહ્યું કે, વાળને સિલ્કી બનાવવા અમારું શેમ્પુ વાપરો અને અરિઠા, શિકાકાઈ છોડો!*આજે હવે એ જ કંપનીઓ અરિઠા અને આમળા અને શિકાકાઈયુક્ત શેમ્પુની કરોડોના ખર્ચે જાહેરાતો ટેલિવિઝન પર આપે છે.*આપણે જ્યારે દાંત સાફ કરવા કોલસા કે ...Read More