Lost love ........ # 39. by Khushi Dhoke..️️️ in Marathi Social Stories PDF

हरवलेले प्रेम........#३९.

by Khushi Dhoke..️️️ Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

सकाळी.....? ???????????????? ऋषी रेवाला कॉल करतो..... ऋषी : "उठलीस का..??" रेवा : "कधीचीच, आता देवपूजा करतेय....का रे काय झालं.... आणि साहेब कधी उठलेत....?" ऋषी : "माझी मजा नंतर घे.....आधी मी वाट बघतोय लवकर ये बाहेर.....आपण जातोय कुठेतरी...?" रेवा : ...Read More