Lost love ........ # 42. by Khushi Dhoke..️️️ in Marathi Social Stories PDF

हरवलेले प्रेम........#४२.

by Khushi Dhoke..️️️ Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

................ .............. ....... ....... सकाळी........ रेवा उठून बघते तर काय....?? ऋषी बेडवर नसतो...... ती अंघोळ वगैरे करून खाली त्याला शोधते..... पण, तो कुठेच नसतो..... ती सगळीकडे शोधून, हॉल मध्ये येऊन बसते....तो कुठेच नसतो.......? बाबा : "बेटा.....काय झालं...इतकी... टेन्शनमध्ये का ...Read More