The First Look of Love - 2 - The Last Part by tejal mohite in Marathi Love Stories PDF

प्रेमाची पहिली नजर - 2 - अंतिम भाग

by tejal mohite in Marathi Love Stories

क्रमशःअखेर एक मोठया राञी नतंर तो दिवस आला. आज तेजस आपल्याला मनातल सानिकाला सांगणार होता.तेजसने खूप तयारी केली होती. सकाळ झाली सानिका 6 वाजता उठली कधी नव्हे ते ती लवकर उठली होती. तशीची तीची झोप पूर्ण नव्हती झाली .रात्रभर ...Read More