Bahirji - Third Eye of Swarajya - 3 by Ishwar Trimbakrao Agam in Marathi Novel Episodes PDF

बहिर्जी - स्वराज्याच्या तिसरा डोळा - 3

by Ishwar Trimbakrao Agam Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

३. शिकार नदीच्या मधोमध एका लहान खडकावर शंभू महादेवाचं एक प्राचीन मंदिर होतं. त्याच्या आजूबाजूला पसरलेल्या जमिनीवर लहानसहान वृक्षराईंनी वेढलेलं ते हिरवंगार छोटंसं द्वीप जणू नदीच्या पांढुरक्या निळ्या कोंदनातील पाचूच्या खड्यासारखं भासत होतं. किनाऱ्यावर असलेल्या दगडी घाटावर तिथपर्यंत जाण्यासाठी ...Read More