Kashi - 1 by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories PDF

काशी - 1

by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories

प्रकरण १ रात्रीची वेळ होती. सतीश सर, मनोज, राम आणि राजू ड्राइव्हर असे चौघे जण गाडीने आश्रम कडे परतीचा प्रवास करत होते. सतीश सर म्हणजे काशी आश्रमाचे संस्थापक आणि बाकी जण हे त्यांचे सहकारी, रस्त्यावरील अनाथ मुले व ...Read More