Nabhantar - 8 by Dr. Prathamesh Kotagi in Marathi Novel Episodes PDF

नभांतर : भाग - 8

by Dr. Prathamesh Kotagi in Marathi Novel Episodes

भाग – 8 आज सानिकाचा हात हातात घट्ट धरून आकाश आणि सानिका एकमेकांच्या जवळ बसले होते. सानिकाने बघितले तर आकाशच्या डोळ्यात पाणी आले होते. “रडतोयस का ?” सानिकाने त्याला विचारले. “काही नाही ग असच...” त्याने विषय टाळण्याचा प्रयत्न ...Read More