Gets bunched up - 8 by parashuram mali in Marathi Novel Episodes PDF

दुभंगून जाता जाता... - 8

by parashuram mali in Marathi Novel Episodes

8 खरंतर कुठंतरी स्थिर व्हावं, चांगली नोकरी मिळावी आणि इतरांसारखं आपलंही घर व्हावं. छान छोटंसं कुटुंब असावं ही स्वप्न पाहण्याचं ते वय होतं. मी लहान होतो तेव्हा शाळेत पालक मिटिंग असायची वर्गातील इतर मुलांचे पालक आलेले पाहून मनाला वाटायचं ...Read More