कादंबरी - प्रेमाची जादू - भाग -२५ वा

by Arun V Deshpande in Marathi Novel Episodes

कादंबरी – प्रेमाची जादू भाग – २५ वा --------------------------------------------------- यश तसा तर मधुराला त्याच्या ऑफिसमध्ये रोज पाहत होता , बोलत होता ,ऑफिस मध्ये सगळ्याच स्टाफ सोबत तो बोलायचा , त्यापेक्षा काही वेगळे असे तो बोलत नसे . पण दिदिसोबत ...Read More