Asamanjas... - 1 by Rohini Raahi Parmar in Gujarati Love Stories PDF

અસમંજસ... - 1

by Rohini Raahi Parmar in Gujarati Love Stories

આ જગતના લોકો મિથ્યા, આ જગતમાં સંબંધો મિથ્યા,દેખાડાનો ભાવ રાખી પ્રેમ જતાવે એ મિથ્યા સૌના નેહ છે...રાહી જગતને ક્યાં તું બતાવે છે સાચી પ્રીતની પરિભાષા,નામનાની આડમાં ઘણાં સંબંધોમાં પણ જ્યાં કુનેહ છે.●●●●●કુંજનપુર. નામ જેટલું સુંદર એથી વધારે ગામની સુંદરતા. ...Read More