પ્રેમકહાની સને 2100 ની :- ચાહતથી જુનુન સુધી - 2

by Jainish Dudhat JD Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વૈભવને isolation ચેમ્બરમાં ગયે 7 થી 8 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો હતો. ગઈ રાત્રે ચેમ્બરમાં દાખલ થયેલો વૈભવ, બીજા દિવસની સવાર થઈ ગઈ હોવા છતાં હજી ચેમ્બરમાં જ હતો. આમ જોવા જઈએ તો ચિંતા કરવા જેવું કંઈ હતું ...Read More