Mya Paaylenl gaao - 1 by shabd_premi म श्री in Marathi Humour stories PDF

म्या पायलेलं गाव- भाग 1

by shabd_premi म श्री in Marathi Humour stories

*म्या पायलेलं गाव* अधून मधून सुट्टेच्यान गावागावैले फिऱ्याचा बेत निंगुन ये. कधी बाबासोबत त कधी आबासोबत निंगे. आतालोक त माये वीस पंचवीस गावं फिरून बी झाले अस्तिन. म्हणून मंग कोन्या गावाले जायाचं म्हंतल की माया भोकावर लय ये..पन ...Read More