My Better Half - 8 by Mehul Mer in Gujarati Love Stories PDF

My Better Half - 8

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

My Better Half Part - 8 Story By Mer Mehul હું બહાર આવ્યો ત્યારે બહારનું વાતાવરણ હતું એવું જ તંગ હતું. વૈભવીએ મારી સામે જોઇને મને ઇશારામાં પૂછ્યું. મેં આંખો પલકાવીને ‘બધું ઑકે છે’ એવું જણાવ્યું. હું ...Read More