પ્રેમકહાની સને 2100 ની :- ચાહતથી જુનુન સુધી - 5

by Jainish Dudhat JD Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

"What are you saying શિવિકા ? કેમ અહીંયા આવી રહયા છે ?" એક તરફ વૈભવ એ વિચારોમાં હતો કે પેલા વ્યક્તિને કેવી રીતે શોધવો, એમાં આ નવી મુસીબત આવીને ઊભી રહી હતી જેને શિવિકાએ trouble કહીને વર્ણવી હતી. વૈભવ ...Read More