Tujhi Majhi yaari - 14 by vidya,s world in Marathi Women Focused PDF

तुझी माझी यारी - 14

by vidya,s world in Marathi Women Focused

सरु आता कधी कधी अंजली ला फोन करत असे..पणं अंजली कडे सरु चा नंबर नव्हता.त्यामुळे जेव्हा सरु फोन करेल तेव्हाच अंजली ला सरु सोबत बोलता यायचं .दिवाळी ला सरु माहेरी आली परंतु दोन दिवसात लगेच परत गेली तिची आणि ...Read More