લવ ફાઈન, ઓનલાઇન - એકપોઝિશન (પૂર્વાર્ધ) - ઓનલાઇન અને ઓફ્લાઈન પ્યારની સસ્પેન્સ કથા Hitesh Parmar દ્વારા Love Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ