કૂબો સ્નેહનો - 64 - છેલ્લો ભાગ

by Artisoni Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

? આરતીસોની ? પ્રકરણ : 64 રડી રડીને મગરમચ્છના પછતાવાના આસુંડા.. રાડ્યાં પછીના ડહાપણનો શું અર્થ..!! ❣️કૂબો સ્નેહનો❣️ ગુલાબી ગજરો ધરીને આમજ જતું રહેવા છે દિલ અમારું? અલખ નિરંજન કહી ને આમજ જતું રહેવા છે દિલ અમારું? ...Read More