The door slammed shut - 7 by Bhushan Oza in Gujarati Novel Episodes PDF

બારણે અટકેલ ટેરવાં - 7

by Bhushan Oza in Gujarati Novel Episodes

|પ્રકરણ – 7| શું શિવાની મેડમ, છે ને એકદમ નેચરલ જગ્યા. અરે ! આ જ...આ જ વાક્ય હું બોલી મનમાં – એકદમ નેચરલ જગ્યા છે. મન સરખું બોલવા લાગ્યું પછી બીજું શું જોઇએ. ચાલો થોડું ઘૂમીએ ...Read More