Shevtacha Kshan by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 15

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

"गार्गी.. ऐ गार्गी.. " गौरव तिला उठवत होता.. तिला हात लावताच त्याला तीच अंग अगदी लोखंडाच्या तव्यासारखं गरम जाणवलं... लावला तसाच हात त्याने मागे ओढला.."हिला तर ताप भरलाय.. काल रात्री झोपायला आली तेव्हा तर ठीक होती.. आणि आता इतकं ...Read More