Understanding Corona by s m rachawad in Marathi Social Stories PDF

कोरोना समजून घेतांना…

by s m rachawad in Marathi Social Stories

कोरोना समजून घेतांना… कधी कोणी कल्पना सुद्धा केली नसतील की न भूतो न भविष्यती या २१ शतकात सगळ्या जगाला हादरून सोडणारा कोविड-१९ या महामारीचा उदय होईल म्हणून. या महामारीचा सामना करण्याकरता जगभरातील राजकर्ते, नोकरशहा, शास्त्रज्ञ व संपूर्ण ...Read More