આઇ હેટ યુ - કહિ નહીં સકુ - પ્રકરણ-8

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આઇ હેટ યુપ્રકરણ-8 રાજે ઘરે આવીને એનાં મંમીપાપા સાથે વાત કરી. નંદીની સાથેનો પ્રેમ સંબંધ ફરી દોહરાવ્યો. લગ્ન માટે મેં એને વચન આપ્યું છે એ પાળીશ. એનાં મંમી પાપા એ પણ વાત વધાવી લીધી અને કહ્યું પણ તુ ભણી ...Read More