Premagandha ... (Part - 4) by Ritu Patil in Marathi Love Stories PDF

प्रेमगंध... (भाग - ४)

by Ritu Patil in Marathi Love Stories

( मागच्या भागात आपण पाहिले की, सकाळचा प्रसंग आठवून राधिका आणि अजय दोघेही गालातल्या गालातच हसत होते. ?? दोघांचीही सारखीच अवस्था झाली होती. आता पुढे... ) थोड्या वेळातच शाळेची मधली सुट्टी झाली. पाऊस चालू असल्यामुळे सगळी मुलं वर्गातच बसून ...Read More