त्याग - प्रेम कथा भाग -१

by Adesh Vidhate in Marathi Spiritual Stories

त्याग(समर्पण)- एक प्रेमकथाप्रकरण एक :-सायंकाळी सहा वाजत होते. विनयने दारावरची बेल वाजविली, दार उडून आईने विचारले अरे तू आहेस तर ", आई उत्साहात दिसत होती.आता अजून कोण असणार आहे. आई ? बाबाना पायला अजून दोन दिवस आहेत आणि तू ...Read More