Game of Love. - 2 by Swati in Marathi Love Stories PDF

गेम ऑफ लव - 2

by Swati in Marathi Love Stories

गेम ऑफ लव..।भाग 2 पूर्वार्ध....... तिच्या डोळ्यातली... प्रचंड भीती त्याला जाणवत होती.... त्या भितीनेच ती त्याच्या पासून लांब पळू लागली असता... त्याने... तितक्याच तत्परतेने तिचा हात पकडत.... तिला... खुनशी नजरेने... स्वतःकडे वळवून घेत.... जवळ ओढून.... "जो मेरी है ....उस ...Read More