Shevtacha Kshan - 29 by Pradnya Narkhede in Marathi Fiction Stories PDF

शेवटचा क्षण - भाग 28

by Pradnya Narkhede in Marathi Fiction Stories

प्रतीक बसमध्ये बसला आणि त्याच विचारचक्र गाडीच्या चाकांसोबतच फिरू लागलं.." काय करत होतो मी आज.. काय विचार करून गार्गीला भेटायला निघालो होतो.. कशीतरी सावरली असेल ती.. गौरवसोबत रमली असेल नि मी तिच्यापुढे येऊन आज पुन्हा तिला विचलित करणार होतो.. ...Read More