Victims - 3 by Amita a. Salvi in Marathi Adventure Stories PDF

बळी - ३

by Amita a. Salvi in Marathi Adventure Stories

बळी - ३ रंजनाच्या विचित्र वागण्यामुळे आपल्या वैवाहिक जीवन कसं असेल; या विषयी केदारला शंका वाटू लागली होती; पण त्याने मनातले विचार झटकून टाकले, " मी उगाच घाबरतोय! हे कदाचित ती इथे नवीन असल्यामुळे असेल--- ती ...Read More