Ardhantar - 12 by अनु... in Marathi Social Stories PDF

अधांतर - १२

by अनु... Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

भटकती राहों को मेरी, एक मंजिल दे गया । मिला था एक अजनबी, जो मुझे पहचान दे गया। आपण कोण आहोत हे समजण खूप सोपं, पण आपण काय आहोत हे जेंव्हा आपण समजून घेतो, तेंव्हा जाणीव होते आपल्याला आपल्या ...Read More