Victims - 5 by Amita a. Salvi in Marathi Adventure Stories PDF

बळी - ५

by Amita a. Salvi Matrubharti Verified in Marathi Adventure Stories

बळी -- ५ केदार बराच वेळ टॅक्सीतल्या लहानशा सीटवर झोपला होता; शिवाय हालचाल करायचीही सोय नव्हती; त्याला हालचाल करताना पाहिलं असतं, तर त्या दोघा गुंडांना संशय आला असता. आता त्याचे हातपाय ताठरले होते. हा ...Read More