આઇ હેટ યુ - કહિ નહીં સકુ - પ્રકરણ-15

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આઇ હેટ યુપ્રકરણ-15 રાજ એનાં પાપા સાથે યુ એસ જવાની તૈયારીઓ અંગે વાતો કરી રહેલો. એનાં બધાં પેપર્સ સબમીટ થઇ ગયાં હતાં એને 12 દિવસ ઉપર થઇ ગયાં હતાં. USની યુનીવર્સીટીમાંથી કન્સ્ફરમેશન આવી ગયુ હતું એનાં વીઝા આવી ગયાં ...Read More