The hope of the village 1 by Chandrakant Pawar in Marathi Motivational Stories PDF

गावा गावाची आशा

by Chandrakant Pawar in Marathi Motivational Stories

सकाळी उठल्यावर पूजाआशा अंगणवाडीत गेली. अंगणवाडी मध्ये गेल्यावर तिकडे अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मदतनीस हजर होत्या. तिला बघून दोघीही हर्षभरित झाल्या. पूजा कशाला बघून त्यांना हायसे वाटले. पूजाला सुद्धा त्या दोघींना बघून हायसे वाटले.दुरूनच पूजाने दोघींना हात हलवून इशारा केला. ...Read More