The hope of the village 1 by Chandrakant Pawar

Episodes

गावा गावाची आशा by Chandrakant Pawar in Marathi Novels
सकाळी उठल्यावर पूजाआशा अंगणवाडीत गेली. अंगणवाडी मध्ये गेल्यावर तिकडे अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मदतनीस हजर होत्या. तिला बघ...
गावा गावाची आशा by Chandrakant Pawar in Marathi Novels
पूजा घाईघाईने कामावर निघाली. तिच्या मुख्यालयाच्या गावी आल्यावर हळूहळू चालत पूजा गावातून फिरत होती. ती गावांमध्ये...
गावा गावाची आशा by Chandrakant Pawar in Marathi Novels
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून पूजाआशा सेविकेला फोन आला होता. डॉक्टर कैलाश यांनी तिला दवाखान्यातून मेडिसिन घेऊन जायला सां...
गावा गावाची आशा by Chandrakant Pawar in Marathi Novels
पीएचसीला मासिक मीटिंग उरकून पूजा आणि अंकिता दोघी सोबत घरी चालल्या होत्या. चालता चालता त्यांना एक ओळखीची अंगणवाडी स...
गावा गावाची आशा by Chandrakant Pawar in Marathi Novels
एक हजार लोकसंख्येला एक आशा या प्रमाणामध्ये गावोगावी आशा पदे भरली गेली होती. आशाची वर्करची भरती होणार आहे असं...